11 April 2017: Seminar Groen Inkopen (Dutch-language seminar)

Steeds meer bedrijven wachten politieke besluiten niet langer af en reiken zelf oplossingen aan om hun duurzame energiebeleid te verenigen met een sterke concurrentiepositie. Een mooi voorbeeld hiervan is de sterke groei over de afgelopen jaren in Power Purchase Agreements (PPAs) en andere vormen van langetermijn contracten.

Deze ontwikkelingen brengen ook veel vraagstukken met zich mee. Tijdens dit seminar gaan we dieper in op de ontwikkelingen en vraagstukken van marktinstrumenten voor de groene stroomsector. We kijken naar de instrumenten die momenteel voorhanden zijn op de energiemarkt en hoe zij in praktijk ten uitvoer worden gebracht. Een belangrijk onderdeel vormen de diverse standaarden die momenteel aangeboden worden voor een gelijk spel en harmonieuze verloop. Verder kijken we naar de scheiding tussen feiten en meningen en hoe dit van essentieel belang is voor een robuuste hernieuwbare energiemarkt. Ook kijken we vooruit: wat zullen de huidige ontwikkelingen brengen voor de toekomstige groene energiemarkt?

Dit seminar wordt in het Nederlands aangeboden door RECS International en Reconnect.